JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Högsta domstolens beslut är slutligt och kan inte överklagas. Enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna viss möjlighet att ta emot klagomål från enskilda personer.

Mer information om Europadomstolen finns på Regeringens- och Europadomstolens webbplatser.

Europadomstolens webbplats: http://www.echr.coe.int/

Information kan också fås av Justitiedepartementet, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm, telefon 08-405 10 00.

Mer information på domstol.se

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Europadomstolen/

 

 
Senast ändrad: 2017-08-30