JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 3072-09

Fastighetsägare som har gjort sannolikt att arrendeställe ska bebyggas med åretruntbostad har i visst fall ansetts ha ett intresse som påtagligt överväger arrendatorns intresse av fortsatt arrende för fritidsändamål.

Tillhörande dokument