JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 3950-11

Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar om en säkerhet är betryggande och därigenom utgör konkurshinder.

Tillhörande dokument