JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i tvistemål: T 5213-10

Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har frånhänts honom genom bl.a. stöld även om den har förvärvats i god tro. Om ett godtrosförvärv har skett före ikraftträdandet av bestämmelsen, har dock ägarens rätt gått förlorad.

Tillhörande dokument