JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: 2011-11-30 Ö 3256-09

Klagan över domvilla. Ska frågan om klagan fyller en praktisk funktion i visst fall prövas som en processförutsättning eller i sak? – Dödsbodelägarna i ett dödsbo, vars rätt var i fråga, har ansetts ha rätt att föra talan i såväl boets som eget namn när dödsboet var skiftat.

Tillhörande dokument