JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 266-10

Vid indrivning utomlands av statens fordran på skatt har det på grund av växelkursförändringar uppstått ett överskott. Eftersom det inte har funnits någon grund för att staten skulle ha rätt till ytterligare medel efter att ha fått fullt betalt för sin fordran, ska överskottet betalas till gäldenären.

Tillhörande dokument