JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 5887-10

En advokat har uteslutits ur Sveriges Advokatsamfund. När den huvudsakliga uteslutningsanledningen vid prövning av hans överklagande inte mot hans förnekande befunnits visad, har beslutet om uteslutning upphävts.

Tillhörande dokument