JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i brottmål: B 750-11

Ett åtal för oaktsamt brott har ogillats, eftersom det har saknats samband mellan den tilltalades oaktsamhet och hans bristande insikt om risken för att den relevanta gärningsomständigheten förelåg.

Tillhörande dokument