JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 4059-11

 

Tillstånd till prövning i hovrätt när ett aktiebolag, efter ansökan av en av bolagets tre firmatecknare, har försatts i konkurs och de två andra har överklagat konkursbeslutet med påstående att konkursansökningen inte grundades på något beslut av bolagets styrelse.

Tillhörande dokument