JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i brottmål: B 2613-11 , B 2944-11

Brottsrubricering och straffvärdebedömning i mål om narkotikabrott och narkotikasmuggling avseende syntetiska katinoner (I och II). 

Tillhörande dokument