JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i brottmål: B 2150-11

Fråga om betydelsen av att den tilltalade vid en bevisprovokation som bedömts ha hotfulla inslag lämnat uppgifter som varit negativa för honom själv.

Tillhörande dokument