JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 2710-09

Allmän förmånsrätt enligt 10 a § förmånsrättslagen har ansetts omfatta bolagsrevisors arvode för granskning av kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen.

Tillhörande dokument