JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i brottmål: B 2130-11

Bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken om självförvållat rus och liknande tillstånd har ansetts inte innebära att de krav på uppsåt som annars gäller för ansvar ska efterges. (Jfr NJA 1973 s. 590)

Tillhörande dokument