JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 1578-09

Det krävs inte samtycke av överförmyndaren när en överenskommelse om gränsens sträckning träffas vid en fastighetsbestämning för ett omyndigt barns räkning.

Tillhörande dokument