JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i tvistemål: T 128-10

En majoritetsaktieägare har rätt att vid en talan om tvångsinlösen enligt 22 kap. aktiebolagslagen lösa in återstående aktier i bolaget även om majoritetsaktieägaren genom avtal på förhand har avstått från en sådan rätt.

Tillhörande dokument