JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i tvistemål: T 3459-10

När en god man utsetts för att sälja egendom enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt, är utgångspunkten att delägarna har ett solidariskt ansvar för ersättningen till den gode mannen.

Tillhörande dokument