JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 1892-10

Ett grovt rättegångsfel har förekommit i tingsrätten, vars dom överklagades. Det har ansetts att hovrätten inom ramen för tillståndsprövningen inte ska vidta åtgärder för att avhjälpa felet.
NJA 2010 s. 342 II.

Tillhörande dokument