JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i tvistemål: T 4953-09

Vid tolkning av ett hyresavtal har en förhandlingsklausul varigenom hyresgäst förbinder sig att godta hyra som följer av överenskommelse på grund av förhandlingsordning som gäller för fastigheten ansetts inte utgöra avtalsinnehåll. Även fråga om rättskraft hos avgörande av hyresnämnd.

Tillhörande dokument