JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 5958-10

Hovrätten har meddelat prövningstillstånd beträffande en parts överklagande i fråga om vårdnad. Prövningstillstånd i hovrätten har i sådant fall ansetts i regel böra meddelas även beträffande den andra partens överklagande rörande vårdnad, boende och umgänge.

Tillhörande dokument