JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i tvistemål: T 5420-08

När tillstånd enligt miljöbalken ges till viss verksamhet och tillståndet förenas med villkor om att säkerhet ska ställas för kostnader för återställningsåtgärder ska frågan om säkerhetens form – här moderbolagsborgen – i allmänhet inte avgöras vid tillståndsprövningen utan först sedan säkerheten har ställts.

Tillhörande dokument