JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 5381-10

Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader avseende tidsspillan och utlägg som föranletts av att försvararen är verksam långt från den ort där domstolen är belägen.

Tillhörande dokument