JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i tvistemål: T 462-11

Hovrätten har ogillat en i hovrätten väckt talan utan att utfärda stämning i målet. Högsta domstolen har meddelat dom utan att delge motparten överklagandet.

Tillhörande dokument