JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 4634-09

Edition. Ett utlåtande som har upprättats av en auktoriserad revisor på uppdrag av en konkursförvaltare och bl.a. legat till grund för förvaltarberättelsen i konkursen har inte ansetts utgöra ett skriftligt bevis i den mening som avses i 38 kap. 2 § rättegångsbalken.

Tillhörande dokument