JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i tvistemål: T 4028-07

Tre samebyar har befunnits ha en på sedvana grundad rätt till renskötsel (vinterbete) på privatägda fastigheter i Nordmalings kommun.

Tillhörande dokument