JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 827-09

Tillstånd har meddelats till prövning i hovrätt av ett mål om hastighetsöverträdelse för bedömning av om det är uteslutet att mätning med hjälp av automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) skett på annat fordon än det som hade framförts av den tilltalade.

Tillhörande dokument