JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i tvistemål: T 5286-08

Vid uppsägning av lokalhyresgäst kan prövning ske enligt den s.k. generalklausulen i 12 kap. 57 § första stycket 4 jordabalken även om huset ska undergå en sådan ombyggnad som avses i 12 kap. 57 § första stycket 3.

Tillhörande dokument