JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 5374-10

Prövningstillstånd i hovrätt. En femtonårig pojke har dömts för grov misshandel till böter och överklagat domen. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att pröva överklagandet.

Tillhörande dokument