JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 4945-09

Underåriga rättssökande som omfattas av rättsskyddet i moderns hemförsäkring har ansetts inte kunna beviljas rättshjälp, när modern, som är de underårigas ställföreträdare, har underlåtit att ta rättsskyddet i anspråk.

Tillhörande dokument