JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut och utslag: Ö 4981-10

Förening av mål enligt 14 kap. 7 a § rättegångsbalken. Frågor om handläggning och betydelsen av bestämmelsen i 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Tillhörande dokument