JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande:

Fråga om under vilka förutsättningar rätten kan förordna om ensam vårdnad under bestående äktenskap och om en förälder har rätt att föra en sådan talan. (Hovrätten för Västra Sveriges mål T 1203-18, HD:s mål Ö 1095-18)