JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande:

I målet aktualiseras frågan om uppkomsttidpunkten för en förpliktelse – vid tillämpning av medansvarsbestämmelsen i 25 kap. 18 § aktiebolagslagen (2005:551) – rörande ett anspråk som parterna har förlikts om. Även frågan om ansvarsfrihet för den mot vilken ansvarstalan riktas kan komma att aktualiseras. (Svea hovrätts mål T 10543-13, HD:s mål Ö 5750-17)