JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande:

I målet aktualiseras frågan om hur långt domstolarnas utredningsskyldighet sträcker sig i ärenden om upphörande av godmanskap. (Göta hovrätts mål ÖÄ 2706-17, HD:s mål Ö 5310-17)