JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande:

HD har meddelat tillstånd till målets prövning i hovrätten. Målet rör beräkning av förlust för en rörelsedrivande lokalhyresgäst som har sagts upp och som har yrkat ersättning enligt 12 kap. 58 b § andra stycket jordabalken. I målet aktualiseras frågan om huruvida rörelsens avkastning ska minskas med en uppskattad kostnad för innehavarens eget arbete i rörelsen. (Hovrätten över Skåne och Blekinges mål T 2131-17, HD:s mål Ö 4543-17)