JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande:

Ny information om en i ett annat mål företagen rättspsykiatrisk undersökning ger anledning att överväga behovet av att vidta ytterligare åtgärder för att undersöka parts processbehörighet. Riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till har därmed inte ansetts kunna bedömas utan att prövningstillstånd meddelas i hovrätten. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål T 3118-16; HD:s mål Ö 394-17)