JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande:

Prövningstillstånd i hovrätt. Om flera personer, som i tingsrätten har dömts för brott på i allt väsentligt samma utredningsunderlag, har överklagat tingsrättens dom i skuldfrågan och något överklagande ska prövas i sak, bör prövningstillstånd meddelas för samtliga, om det inte finns särskilda skäl mot det. Gemensamt försök till stöld (I). Felaktig uppgift om bilförare; olovlig körning respektive bedrägeri (II). (Svea hovrätt, mål B 10345-16. HD:s mål nr Ö 257-17. Hovrätten för Västra Sverige, mål B 4734-16. HD:s mål nr Ö 5948-16. )