JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande:

Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om överförande av verkställighet av fängelsestraff till Litauen enligt lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen. (Hovrätten för Nedre Norrland mål ÖÄ 862-16) HD:s mål nr Ö 5181-16