JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande:

Globalbegränsning. Frågor om en i holländsk domstol upprättad begränsningsfonds rättsverkningar. (Hovrätten över Skåne och Blekinge mål Ö 1861-15) HD:s mål Ö 527-16.