JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande:

I målet aktualiseras frågan om reglerna om löpande skuldebrev i 2 kap. 2 § utsökningsbalken är tillämpliga på skuldebrev som har upprättats i elektronisk form. (Hovrätten för Nedre Norrland ÖÄ 123-15) HDs mål Ö 1619-15.