JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i mål som rör fullmakts giltighet efter fullmaktsgivarens död (21 § avtalslagen). (HD:s mål T 6146-18)