JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Mark- och miljööverdomstolen har gett en naturskyddsförening rätt att överklaga ett beslut om bygglov. Fråga om klagorätt. (HD:s mål Ö 6017-18)