JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Omprövning av trafikskadeersättning. Fråga om en försäkringstagares begäran om omprövning av ersättningen för inkomstförlust kan medföra en omprövning av orsakssambandet mellan personskada och arbetshinder. (Partiellt prövningstillstånd. HD:s mål T 909-19)