JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

I mål om ansvar för givande och tagande av muta m.m. har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i frågan om middagstillställningarna, med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit utrett beträffande gärningarna, är att anse som otillbörliga förmåner. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 5301-18)