JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om åtalet för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken och i fråga om påföljd. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 1200-19)