JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om ersättning för utgifter enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. (HD:s mål T 496-19)