JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Frågan om konkursförvaltare kan begära kostnadsersättning för vissa kostnader enligt schablon samt om vissa fasta kostnader ingår i kostnadsersättningen eller om dessa omfattas av arvodet. (HD:s mål Ö 5644-18 och Ö 5647-18)