JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om ett beslut om offentligt ackord vid företagsrekonstruktion förfaller om gäldenären försätts i konkurs innan beslutet fått laga kraft. (HD:s mål Ö 1534-19)