JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om utformningen av näringsförbudet (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 345-19)