JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Klaganden, som är över 21 år, har dömts för narkotikabrott till fängelse 1 år. Fråga om förutsättningarna för skyddstillsyn i förening med fängelse (28 kap. 3 § BrB). (HD:s mål B 5524-18)