JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Inskrivningsmyndigheten har beviljat en ansökan om inteckning i en fastighet. Klaganden gjorde senare gällande att det av förbiseende angetts ett felaktigt belopp i ansökan. Fråga om det föreligger förutsättningar för rättelse enligt 19 kap. 22 § jordabalken. (HD:s mål Ö 5145-18 och Ö 287-19)