JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om behörighet för en tingsrätt att pröva en skadelidandes talan mot det egna trafikförsäkringsbolaget om trafikskadeersättning kan grundas på 10 kap. 8 § rättegångsbalken. (HD:s mål Ö 5538-18)